Laatste Nieuws

Datum: 02-06-2008

Schade dataverlies MKB loopt in miljoenen
27-05-2008
Nederlandse ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) denken dat ze hun opslag, backup en virusbescherming goed geregeld hebben. Dat is echter niet zo; afgelopen twee jaar is de geleden schade door verlies van bedrijfsgegevens uitgekomen op 188 miljoen euro, zo blijkt uit onderzoek van KPN onder 500 bedrijven in Nederland. Van de onderzochte organisaties maakt driekwart minimaal eens per week een back-up. De meeste gebruiken hiervoor een externe harde schijf (33%), 32% gebruikt een interne server. Ook wordt wel gekozen voor cd, dvd of usb-stick. Bijna een kwart van de onderzochte mkb`ers schrijft bij de back-up hun interne bedrijfsgegevens weg naar een externe server.

Een vijfde deel van de mkb`ers heeft te maken gehad met verlies van bedrijfsgegevens in de afgelopen twee jaar. Dit aantal is wel afgenomen. Gegevens gingen verloren door gecrashte servers of pc`s, menselijke fouten, beschadiging van opslagmedia en het oplopen van computervirussen.

Bedrijven maken zich niet echt zorgen over webdreigingen, zoals spyware en virussen. Ruim tweederde meent zich hiertegen goed te hebben beschermd. Toch heeft maar iets meer dan de helft software voor antivirus, firewall en spyware gecombineerd, zo blijkt uit het KPN-onderzoek. Feit is dat de webdreigingen toenemen. Aanvallen richten zich steeds vaker op bepaalde gebruikersgroepen en interactieve sites brengen grote beveiligingsrisico`s met zich mee.